Projekty zpracováváme vždy dle domluvy na základě cenové nabídky v přesně stanoveném rozsahu a časovém horizontu. Na základě terénního průzkumu a konzultace vám navrhneme zeleň na míru vašim potřebám.

Běžně zpracováváme:

  • Návrh rodinné zahrady
  • Rekonstrukce zeleně v rámci veřejného prostoru – zeleň náměstí, uliční stromořadí, zeleň u mateřských škol, školky, pomníky, urnové háje, hřbitovy
  • Zeleň u bytových domů, domovů seniorů, chráněných domovů
  • Střešní zahrady
  • Biotopy, jezírka, dešťové záhony
  • Dendrologické průzkumy a hodnocení dřevin, návrh a etapizace kácení dřevin.

Abychom Vám věrně nastínili představu, využíváme programy AutoCad, Photoshop, Sketchup. S lehkostí navrhneme moderní pravidelnou kompozici i nepravidelnou křivku v závislosti na architektuře domu a vašem vkusu.  

Cena základního projektu rodinné zahrady (plocha zahrady 400-650m2) se stanovuje dle požadavků v rámci cenové nabídky, zpravidla se pohybuje od 35.000Kč.

V případě, že si od nás necháte zahradu i zrealizovat dle našeho projektu, poskytujeme slevu z projektu ve výši 15 % (standardně odečítáme z doplatku při realizaci).

 

Základní projekt (Studie + hrubá vizualizace + Osazovací plán)

Nad rámec základního projektu můžeme zpracovat další vizualizace, hrubý model ve Sketchupu, výkres ploch, detaily, vytyčovací výkres.

 

Menší i větší zahrady, dílčí zelené plochy či veřejné plochy zeleně se naceňují individuálně v rámci CN.

Osazovací plán Čisovice