Nedílnou součástí rozvoje zahrady je kvalitní odborná údržba. Pravidelná péče o zahradu je klíčová pro zdárný růst rostlin, kvalitu trávníků a květnatých luk a celkový výborný stav celé kompozice. O naše nové zákazníky se staráme. Naším standardem je základní jarní a podzimní údržba minimálně po dobu prvních dvou let po založení zahrady. Výjimkou nejsou ani zákazníci, kterým se staráme o zahradu již téměř 20 let. Údržbu vnímáme jako důležitou součást koloběhu živin/procesů v zahradě a jejího vnímání. Budete-li chtít, naučíme vás základní péči o zahradu tak, abyste zvládali průběžnou údržbu dle vašich časových možností. Naši pracovníci vždy přesně ví, jak a kdy se co stříhá, hnojí a opečovává. K údržbě zahrady používáme profesionální zahradnické nářadí a stroje, které zaručí tu nejlepší kvalitu odvedené práce.

Nabízíme

  • kosení trávníků a květnatých luk
  • odborný řez a kácení dřevin
  • údržba jezírek a potůčků
  • příprava zahrady na zimní období
  • jarní údržba zahrad