Péče o krajinu – management zvláště chráněných území

V naší péči je 28 maloplošných zvláště chráněných území v rámci Středočeského kraje (přírodní památka, přírodní rezervace). Tato činnost klade vysoké nároky na odbornost firmy a tu, vzhledem k několikaletým zkušenostem s prací v oblasti ochrany životního prostředí, úspěšně splňujeme. Pochopení krajiny a přírodních procesů patřilo již od dětství k našim zájmům. Máme blízký vztah k ohroženým druhům rostlin a živočichů, které se stávají cílem našich výletů do krajiny. Máme to rádi a dává to smysl…