Jak bude vše probíhat?

1. První konzultace s naší firmou u Vás

Tento krok je pro Vás zcela nezávazný. Je ideální když přicházíme na zahradu s nějakým rámcovým podkladem (koordinační situace, pár bodů které jsou pro vás stěžení)
Během první návštěvy u Vás vyslechneme Vaše přání a požadavky.

2. Zaslání cenové nabídky na vypracování projektu – do 2 pracovních dnů od první konzultace

Pokud budete s nabídkou souhlasit je vám vystavena zálohová faktura, po jejím uhrazení začínáme projektovat a domluvíme si termín I. konzultace – zpravidla 14 dnů od došlé platby.

3. Zpracování projektu včetně cenové nabídky případné realizace

V rámci práce na projektu bývají zpravidla 2 konzultace projektu v délce 1,5 - 2hod. 

První konzultace projektu probíhá nad studií návrhu a 1. vizualizací, reaguje na vaše přání a požadavky – definuje organizaci prostoru, základní hmoty a pohledy, inspirativní sortiment. 

Druhá konzultace projektu – řešíme detaily, případné změny a postřehy z první konzultace – výsledkem je již pevně organizovaný prostor pro navazující profese. Také Vám představíme 95 % sortimentu včetně vysvětlení charakteristik rostlinného materiálu v návaznosti na estetiku i údržbu. Následuje odevzdání projektu, jehož součástí je cenová nabídka případné realizace zahrady.

 4. Smlouva o dílo

Na základě Vámi odsouhlaseného rozpočtu a harmonogramu realizace vypracujeme návrh smlouvy o dílo. Smlouva o dílo standardně obsahuje charakteristiku a rozsah dodávek materiálů a prací, platební podmínky, termíny zahájení a ukončení prací a stanovuje záruku na dílo. Zákonná záruka na dílo je 24 měsíců, na rostlinný materiál jedno vegetační období.

5. Poskytnutí zálohy na materiál

Na základě oboustranně schválené smlouvy o dílo uhradíte zálohu na materiál a rostliny ve výši stanovené smlouvou (zpravidla 40-50 % z celkové ceny díla).

6. Vlastní realizace díla

Nejdůležitější část celého procesu, kdy se návrh řešení vaší zahrady přenáší do skutečné podoby. Doba vlastní realizace se u standardních rodinných zahrad pohybuje v řádech týdnů.

7. Předání díla

Předání dokončené zahrady je podmíněno převzetím díla ze strany investora a podpisem předávacího protokolu.

8. Uhrazení doplatku z ceny díla

Úhrada doplatku z ceny díla proběhne dle podmínek stanovených smlouvou o dílo po řádném předání díla.

9. Domluva další spolupráce

Zahrada je soubor živých a neživých prvků, které podléhají neustálému vývoji. Potřebuje tedy pravidelnou údržbu a péči. Dle vašich požadavků navrhneme formu péče o vaši zahradu, nejčastěji to bývá zazimování zahrady a následně jarní příprava zahrady na sezonu v součinnosti s naší firmou.