Nacházíte se: biba-zahrady.cz  Naše služby

úvod kontakt 604 486 320


Naše služby v oblasti zahradní architektury

V této sekci Vás nejprve obecně seznámíme s postupem naší práce a následně také s činnostmi na které se zaměřujeme.

Zaměřujeme se především na tyto činnosti:

Projekce zahrad

Na základě Vašich požadavků připravíme projekt v digitální podobě. Ten může být zhotoven v základní nebo rozšířené variantě. Podrobnosti naleznete na stránce návrhy zahrad.

Realizace zahrad

Zajistíme profesionální realizaci zahrad na klíč podle požadavků zákazníka. Součástí našich služeb je:

 • realizace terénních úprav pozemku
 • návrh a realizace prvků drobné zahradní architektury
 • realizace automatických závlahových systémů
 • odborný výběr a výsadba rostlinného materiálu

Nabízíme realizace všech typů a forem zahrad:

 • užitkové zahrady
 • střešní zahrady
 • voda v zahradě
 • vřesoviště
 • zimní zahrady
 • zeleň interiérů
 • mobilní zeleň a květinové truhlíky
 • štěrkové záhony a skalky
 • kamenné prvky
 • partie ze zimovzdorných kaktusů

Údržba zahrad

Pro zákazníky s nedostatkem volného času nabízíme možnost odborné údržby zahrady:

 • kosení trávníků a květnatých luk
 • odborný řez a kácení dřevin
 • údržba jezírek a potůčků
 • odplevelování zahrad
 • přihnojení rostlin
 • ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům
 • příprava zahrady na zimní období
 • jarní údržba zahrad

Odborné poradenství

Našim zákazníkům nabízíme možnost odborného poradenství týkajícího se oblasti zahradní architektury.

Veřejná zeleň

Zabýváme se také projekcí a realizacemi veřejné zeleně včetně vypracování dendrologických průzkumů a povolení ke kácení. Vybrané příklady naleznete v sekci reference, zpracování projektové dokumentace v sekci návrhy zahrad.

Péče o krajinu

V oblasti ochrany krajiny a životního prostředí zajišťujeme management údržby zvláště chráněných území. V naší péči je 15 maloplošných zvláště chráněných území v rámci Středočeského kraje (přírodní památka, přírodní rezervace, národní přírodní rezervace). Tato činnost klade vysoké nároky na odbornost firmy a tu, vzhledem k několikaletým zkušenostem s prací v oblasti ochrany životního prostředí, úspěšně splňujeme.

Péče o krajinu

fotka: Kosení zvláště chráněného území, NPR Týnecké mokřiny fotka: Hořec hořepník v PR Andělské Schody fotka: NPR Louky u rybníka Proudnice - sběr posečené hmoty fotka: Odstranění organické hmoty fotka: Odvoz posečeného rákosu ze vstavačové louky fotka: Jarní aspekt s dymnivkou - zámecký park v Hoříně fotka: Kosení v pásech - Báň fotka: Pupava bezlodyžná - PR Lhotecké stráně fotka: Odstranění podrostu z olšiny - PP V olších fotka: Vyhrabání posečené hmoty z pásů fotka: Oregáno na Milské stráni u obce Milí fotka: Milská stráň fotka: Koniklec v PR Máslovická stráň fotka: Skalní výchoz po odstranění náletů dřevin - PR Máslovická stráň fotka: Květnatá louka - Milská stráň fotka: Suchomilné společenstvo v plném květu - Milská stráň  

Štěrkové záhony a skalky

Naší specializací jsou štěrkové a stepní partie zahrad. Vhodnou volbou rostlin a jejich kombinací dosahujeme kouzelného efektu od jara do podzimu s minimálními nároky na údržbu záhonu.

Tyto záhony jsou vhodným prvkem moderních nízkoúdržbových zahrad s vysokými nároky na estetickou hodnotu kompozice.

Zabýváme se také projekcí a realizacemi skalek a skalních partií zahrad.

Suché partie a skalky

fotka: Detail střešní zahrady fotka: Štěrkový záhon, Roztoky u Prahy fotka: Suchá partie s kosatci v jarním aspektu fotka: Suchá partie střešní zahrady fotka: E. caespitosus a Agave parryi fotka: Štěrkový záhon, Krakovany fotka: Použití valounů a kačírku, Brandýs n/L fotka: Suché partie a skalky fotka: Skalka z opukových bloků, Všetaty fotka: Zahrada ve stepním stylu, Roztoky u P. fotka: Suchá partie na RZ, Roztoky u Prahy fotka: Štěrkový záhon třetím rokem po založení fotka: Malý štěrkový záhon s valouny, Oleško fotka: Kvetoucí orchidej střevíčník (Cypripedium) ve skalce fotka: Kosatce ve skalce fotka: Štěrkový záhon - Ohrobec fotka: Použití štěrkového záhonu v předzahrádce fotka: Kombinace dřeva a kamene v zahradě fotka: Suchá zídka z vápence fotka: Kámen a dřevo působí skvěle v každém prostředí - Ohrobec fotka: Kombinace červeného pískovce a vápence fotka: Přechod mezi skalkou a terasou - Ohrobec  

Voda v zahradě

Jezírka a potůčky se téměř vždy stávají středem pozornosti v zahradě. Voda přináší do zahrady potřebný pohyb a rozmanité formy života (žáby, čolci….).

Pro dobrou funkci vodních ploch je nezbytné odborné založení prvku.

Při volbě jezírka je na prvním místě volba typu jezírka.

Na výběr máme z jezírek okrasných, koupacích, chovných a kombinovaných. Každý typ jezírka se vyznačuje jinými požadavky na modelaci terénu, volbu izolačních matriálů a technologií.

Po výběru správného typu jezírka je třeba zvolit vhodnou filtrační a oběhovou technologii. Jezírko je vždy umělým ekosystémem, který bude bezchybně pracovat pouze za použití vhodné filtrační technologie. Skutečně přírodní jezírko s přirozenou filtrační schopností může fungovat pouze v případě velké plochy regenerační zóny , která by měla zabírat 50% a více z celkové plochy jezírka. Plochy jezírka by potom měla být 50m2 a více. Toho však vzhledem k malé ploše zahrad docilujeme jen výjimečně.

V následujícím sledu si můžete prohlédnout ukázky z realizací jezírek a potůčků.

Voda v zahradě

fotka: Jezírka Čakovičky (90m3) fotka: Jezírko 1 měsíc po založení fotka: Jezírko a zahrada Bašť fotka: Voda v zahradě fotka: Jezírko, Uhříněves fotka: Voda v zahradě fotka: Voda v zahradě fotka: Použití kamene v zahradě fotka: soustava vodních ploch Bašť fotka: Zahrada Řež fotka: Břehový porost jezírka, Čakovičky fotka: Koupací jezírko v Řeži u Prahy fotka: Kvetoucí bergenie v rodinné zahradě fotka: Kvetoucí kostace v koupacím jezírku, Řež u Prahy fotka: Potok čtvrtým rokem po založení fotka: Jezírko Koloděje - duben fotka: Jezírko Koloděje fotka: Kosatce v plném květu - Řež  

Partie ze zimovzdorných kaktusů

Dlouhodobě se specializujeme na použití velké skupiny zimovzdorných kaktusů. Do této skupiny řadíme několik desítek druhů kaktusů z jihozápadu USA a z Kanady. Tyto rostliny jsou dokonale odolné vůči mrazu, horku a dlouhotrvajícímu suchu. Jsou ideálními rostlinami pro stepní partie a štěrkové záhony. Výtečně prospívají také na střešních zahradách a v okenních truhlících. Zimovzdorné kaktusy jsou vhodné všude tam, kde neporostou ostatní rostliny, a to především z důvodu přílišného sucha a horka.

Kaktusy

fotka: Zimovzdorné kaktusy fotka: Zimovzdorné kaktusy - E. chloranthus fotka: Echinocereus caespitosus-jeden z nejodolnějších kaktusů fotka: Zimovzdorné kaktusy fotka: Zimovzdorné kaktusy - Opuntia humifusa fotka: Coryphantha vivipara v plném květu fotka: Detail květu O. polyacantha fotka: Použití kaktusů v truhlících fotka: C. Whipplei fotka: Zimovzdorné kaktusy fotka: Zimovzdorné kaktusy na střešní zahradě fotka: Zimovzdorné kaktusy v květu fotka: Opuntiy phaeacantha var. major fotka: Detail květu C. whipplei fotka: Yucca baccata pod sněhem fotka: Cylindropuntia imbricata v zimním období  

Rychlý kontakt
Bíba-zahradní architektura, s.r.o.

tel.: 604 486 320
e-mail: tomas.biba@seznam.cz působnost: Praha a okolí (do 70 km)

Zahradní architektura je obor, který obyčejnou zahradu dokáže přetvořit v umělecký a esteticky hodnotný celek. Provádíme realizaci a údržbu zahrad, ale také správu parků a krajinných prvků. Poskytujeme garanci na zakořenění a kvalitní růst rostlin a trávníků. Realizujeme zahrady tak, aby byly vhodným místem k odpočinku a pohodě.