Nacházíte se: biba-zahrady.cz  Jak pracujeme

úvod kontakt 604 486 320


Jak pracujeme

Jak bude vše probíhat?

Pokud budete potřebovat cokoliv z našich služeb, bez obav nás kontaktujte a my se Vám budeme věnovat. Vaše požadavky nám můžete sdělit formou nezávazné poptávky (viz. vpravo nahoře) nebo na uvedených kontaktech v příslušné sekci.

Naše práce se bude následně odvíjet od několika základních bodů.

1. První konzultace s naší firmou u Vás

Tento krok je pro Vás zcela nezávazný. Během první návštěvy u Vás vyslechneme Vaše požadavky a dovolíme si navrhnout varianty našich služeb, tak aby jsme dosáhli Vaší maximální spokojenosti. Následně od Vás převezmeme výkresové podklady k řešené ploše, pokud jsou k dispozici, v opačném případě plochu zaměříme. Na závěr ujasníme podmínky zpracování projektové dokumentace.

2. Zpracování projektové dokumentace včetně cenové nabídky

V této fázi naší činnosti zpracujeme projektovou dokumentaci dle Vámi zvoleného rozsahu. Zpracování projektové dokumentace zahrnuje několik konzultací s Vámi s cílem upřesnit všechny případné nejasnosti v koncepci návrhu. Následně vypracujeme a předložíme cenovou nabídku pro případnou realizaci díla.

3. Dohoda o provedení díla

Na základě Vámi odsouhlaseného rozpočtu a harmonogramu realizace vypracujeme návrh smlouvy o dílo. Smlouva o dílo standardně obsahuje charakteristiku a rozsah dodávek materiálů a prací, platební podmínky, termíny zahájení a ukončení prací a stanovuje záruku na dílo. Zákonná záruka na dílo je 24 měsíců, na rostlinný materiál jedno vegetační období.

4. Poskytnutí zálohy na materiál

Na základě oboustranně schválené smlouvy o dílo uhradíte zálohu na materiál a rostliny ve výši stanovené smlouvou (zpravidla 40% z celkové ceny díla).

5. Vlastní realizace díla

Doba vlastní realizace se u standardních rodinných zahrad pohybuje v řádech dnů až týdnů.

6. Předání díla

Předání vlastního díla je podmíněno převzetím díla ze strany investora a podpisem předávacího protokolu.

7. Uhrazení doplatku z ceny díla

Úhrada doplatku z ceny díla proběhne dle podmínek stanovených smlouvou o dílo po řádném předání díla.

8. Domluva další spolupráce

Zahrada je soubor živých a neživých prvků, které podléhají neustálému vývoji. Potřebuje tedy soustavnou údržbu a péči. Na základě Vašich požadavků navrhnme možnosti případné další spolupráce v oblasti údržby zahrady.


Rychlý kontakt
Bíba-zahradní architektura, s.r.o.

tel.: 604 486 320
e-mail: tomas.biba@seznam.cz působnost: Praha a okolí (do 70 km)

Zahradní architektura je obor, který obyčejnou zahradu dokáže přetvořit v umělecký a esteticky hodnotný celek. Provádíme realizaci a údržbu zahrad, ale také správu parků a krajinných prvků. Poskytujeme garanci na zakořenění a kvalitní růst rostlin a trávníků. Realizujeme zahrady tak, aby byly vhodným místem k odpočinku a pohodě.